Liên hệ

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên kinh doanh

Giải quyết các phát sinh sau bán hàng. Xây dựng quan hệ tốt với khách hàng, phát triển hệ thống cửa hàng. Quản lý chăm sóc hệ thống khách hàng... Xem thêm...

Thương hiệu