Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển dài hạn của Siam Brothers Việt Nam hướng đến việc trở thành nhà cung cấp hậu cần ngành cá số 1 Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của Siam Brothers Việt Nam là:

Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

Duy trì và quản lý hoạt động phân phối với mục tiêu phát triển bền vững.

Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

Siam Brothers Việt Nam sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

Về khách hàng:

Đạt mức hài lòng cao từ phía khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối

Về quản trị doanh nghiệp:

Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.

DMCA.com Protection Status