Tin tức cổ đông

Nghị quyết chi trả cổ tức đợt 2/2014

Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Vietnam và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 07/04/2015. Hội đồng quản trị đã thống nhất qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014. Thông tin chi tiết xem tại nghị quyết dưới đây

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.

DMCA.com Protection Status