Nuối Tiếc – Tác giả: Hoàng Văn Hòa

 

Nuối Tiếc – Tác giả: Hoàng Văn Hòa

Sự chia tay người đi người ở

 

Sau chuyến đi du lịch Thái Lan

 

Nhung nhớ nhiều luyến tiếc trong đoàn

 

Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam

 

Có nhân viên 21 tuổi tròn

 

Trong đoàn có người tròn 78

 

Lên chức cụ đa số là ông

 

Mãi nuối tiếc cùng vui cùng nhộn

 

Người bảo rằng anh không ưa nộm

 

Sai rồi anh muốn lắm..à không

 

Đối xử sao cho hợp ý nhau

 

Biết điểm dừng không nên hấp tấp

 

Thiên hạ muôn người tài cao đức

 

Biết điểm dừng kẻo vạ má sưng

 

Nhớ tuổi học trò thời lớp 5

 

Sự tài trí thông minh khác hẳn

 

Vui hết cỡ trời cao đất rộng

 

Nay cùng đi du lịch Thái Lan

 

Mang hoài bão trong lòng hăm hở

 

Lúc chia tay người đi kẻ ở

 

Thành phố HCM ,Thành phố Nghệ An

 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Quảng Bình

 

Bắt tay nhau nắm chặt thời gian

 

Mang giá cả thị trường trong mắt

 

Dù hàng hóa lên cao xuống thấp

 

Thật giả ngay gian vẫn chung tình

 

Cám ơn nhiều đã đi tham quan

 

Chuyến đi du lịch nước Thái Lan.

 

Tìm kiếm

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.