Đại hội đồng cổ đông thường niên Siam Brothers Việt Nam 2020

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Siam Brothers Việt Nam 2020 được diễn ra tại khách sạn Sài Gòn Hotel vào ngày 18/6/2020.

Hội đồng BOD trong buổi đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Veerapong Sawatyanon  - chủ tịch HĐQT

Ông Veerapong Sawatyanon  - chủ tịch HĐQT

Ông Thanh Long - giám đốc kinh doanh đang báo cáo tình hình kinh doanh

Không khí buổi họp đại hội cổ đông

Tìm kiếm

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.