Siam Brothers báo lãi trước thuế năm 2020 tăng 25%

Những số liệu trên báo cáo tài chính, như doanh thu tăng 9% và lợi nhuận tăng 25%, tiếp tục chứng minh Siam Brothers là một trong những doanh nghiệp có kết quả tích cực nhất trong năm 2020, vượt qua những tác động của Covid-19.

So với số liệu ước tính công bố trước đó, Báo cáo tài chính quý IV vừa được Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (HOSE: SBV) công bố đang cho thấy một bức tranh tích cực hơn.

Trong quý IV, Siam Brothers đạt doanh thu thuần hơn 190 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Nhờ nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đặc biệt là chi phí bán hàng, công ty đạt lợi nhuận trước thuế gần 54 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của Siam Brothers vượt ngưỡng 500 tỷ đồng, tăng gần 9%. Mức tăng trưởng này cao hơn ước tính của chính Siam Brothers trước đó. Trong phần giải trình, ban lãnh đạo công ty cho biết tăng trưởng cao về doanh thu nhờ mặt hàng truyền thống dây thừng và các mặt hàng được đưa vào khai thác từ năm 2019. Biên lợi nhuận gia tăng đột biến nhờ hưởng lợi từ giá nguyên liệu đầu vào thấp.

Năm 2020, biên lợi nhuận gộp của Siam Brothers đạt tới gần 40%, trong khi cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt gần 33%. Kết quả này giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính tăng gần 32% lên trên 200 tỷ đồng.

Sự vượt trội của hiệu suất kinh doanh giúp công ty bù đắp được chi phí gia tăng trong kỳ, cũng là kết quả tất yếu của nhiều doanh nghiệp khi phải đối mặt với tác động của Covid-19. Kết quả là công ty báo lãi trước thuế cả năm hơn 84 tỷ đồng, cao hơn 25% so với năm 2019.

Trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều bất lợi, duy trì hoạt động đã khó, đạt tăng trưởng càng khó hơn nhưng lãnh đạo Siam Brothers cũng quyết định san sẻ một phần khó khăn với các đối tác. Theo phần giải trình gửi tới Sở HoSE, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết phần chi phí bán hàng tăng cao do công ty tăng thêm các chính sách khuyến mãi để hỗ trợ các nhà phân phối trong hệ thống.

Con số tăng trưởng lợi nhuận tới 25% cũng đưa Siam Brothers vào danh sách những doanh nghiệp phi tài chính có tăng trưởng cao nhất. Trước đó, Báo cáo mới nhất của FiinGroup ước tính doanh thu của nhóm doanh nghiệp phi tài chính trên sàn chứng khoán năm nay có thể giảm khoảng 8,2% so với năm 2019, với lợi nhuận ở mức tiêu cực hơn, giảm hơn 21%.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Siam Brothers đạt gần 900 tỷ đồng, tăng gần 26% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn hơn 516 tỷ còn tài sản dài hạn hơn 385 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối năm đạt gần 520 tỷ đồng, tỷ trọng gần 60% tổng nguồn vốn.

Tìm kiếm

Fanpage chúng tôi

© 2017 Siam Brothers Vietnam. All Rights Reserved.