Cùng Siam Brothers Việt Nam lan tỏa thông điệp “Biển đảo Việt Nam”

Cùng Siam Brothers Việt Nam lan tỏa thông điệp “Biển đảo Việt Nam”

  • 06/10/2023

Là một doanh nghiệp với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực ngư nghiệp, CTCP Siam Brothers Việt Nam luôn đặt trọng tâm của các hoạt động phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội xoay quanh nhóm đối tượng mục tiêu quan trọng nhất là ngư dân. Để thể hiện rõ điều đó, Công ty đã phối hợp cùng VTV14 thực hiện chuỗi video phóng sự mang tên “Biển đảo Việt Nam”, trong đó nêu bật các vấn đề gắn bó mật thiết nhất đến với đời sống và sinh kế của ngư dân. Mỗi tập phóng sự hướng đến một nội dung cụ thể, xoay quanh các nội dung pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành như Nghị định 67/2014 NĐ – CP và sau này là Nghị định 17/2018 NĐ – CP sửa đổi một số điều của Nghị định 67; các ngư trường đặc thù và những khó khăn gắn liền với hoạt động đánh bắt, những hỗ trợ của Chính phủ và doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn đó dưới hình thức hỗ trợ về sản phẩm ngư lưới cụ, công nghệ; chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ những ngư dân dày dặn kinh nghiệm; xu hướng quy hoạch, phát triển cảng cá của một số địa phương; đồng thời không quên lồng ghép thông điệp giáo dục ngư dân, nâng cao nhận thức để phát triển nghề cá, đồng thời bảo vệ ngư trường và khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương thông qua giải pháp tốt nhất là đầu tư nhân lực, vật lực, phương tiện kỹ thuật để xây dựng các đội tàu đánh bắt xa bờ và định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản an toàn, thân thiện môi trường với các vùng nước ven bờ.

VTC14 - BIỂN ĐẢO VIỆT NAM | PHẦN 1: GIỮ BIỂN CHO TƯƠNG LAI

 

VTC14 - BIỂN ĐẢO VIỆT NAM | PHẦN 2: GIỮ BIỂN CHO TƯƠNG LAI

 

VTC14 - BIỂN ĐẢO VIỆT NAM | PHẦN 3: NGƯ DÂN YÊN TÂM BÁM BIỂN

 

VTC14 - BIỂN ĐẢO VIỆT NAM | PHẦN 4: CHUẨN BỊ CHO NGÀY RA KHƠI

 

VTC14 - BIỂN ĐẢO VIỆT NAM | PHẦN 5: SỐNG CÙNG SÓNG GIÓ NGƯ TRƯỜNG

 

VTC14 - BIỂN ĐẢO VIỆT NAM | PHẦN 6: LÀNG BIỂN NHỘN NHỊP MÙA CÁ