Siam Brothers Việt Nam - Hưởng ứng Chính sách Phát Triển Điện Mặt Trời của Nhà Nước"

Siam Brothers Việt Nam - Hưởng ứng Chính sách Phát Triển Điện Mặt Trời của Nhà Nước"

  • 06/10/2023

Trong bối cảnh năng lượng tái tạo đang trở thành một phần quan trọng trong nguồn cung cấp năng lượng của Việt Nam và thế giới, việc hưởng ứng và triển khai các dự án điện mặt trời đã trở thành một mục tiêu quan trọng để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và đảm bảo an toàn năng lượng cho tương lai. Trong tinh thần đó, Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam đã trở thành một ví dụ xuất sắc về sự cam kết và thực hiện những ý định này.


Nhà nước Việt Nam đã mạnh mẽ khuyến khích phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, thông qua các chính sách ưu đãi và hỗ trợ. Siam Brothers Việt Nam đã không chỉ ủng hộ mà còn đẩy mạnh việc triển khai dự án Điện Mặt Trời Mái Nhà với công suất thiết kế lên đến 1.87 MWp trước thời hạn định của ngày 31/12/2020.
Dự án này đã được thực hiện thông qua công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Siam Solar (Siam Solar,) 100% vốn thuộc sở hữu của CTCP Siam Brothers Việt Nam, vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Điều này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Siam Brothers Việt Nam đối với năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.


Dự án Điện Mặt Trời Mái Nhà được triển khai trên 4 mái nhà xưởng của Công ty, có tổng diện tích mái là 21,600m2, sử dụng 17 inverter và có tổng sản lượng điện là 2,284kWp. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng cho hoạt động của các nhà xưởng mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu chi phí tiêu thụ năng lượng, làm cho hoạt động sản xuất trở nên bền vững hơn và thân thiện với môi trường.
Những nỗ lực của Siam Brothers Việt Nam không chỉ làm thỏa mãn mục tiêu kinh doanh mà còn chứng minh rằng sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội có thể hoàn hợp. Chúng tôi kính trọng và khích lệ những nỗ lực này và hi vọng rằng nó sẽ tiếp thúc nhiều doanh nghiệp khác cũng tham gia vào cuộc cách mạng năng lượng tái tạo của Việt Nam. Siam Brothers Việt Nam là một ví dụ xuất sắc về cách thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đóng góp vào việc phát triển năng lượng sạch của đất nước.