Hoạt động doanh nghiệp

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

  • 19/03/2013

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

Hình ảnh thương hiệu công ty Siam Brothers và các sản phẩm đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các cảng đánh bắt cá trên cả nước từ cuối năm 2012.

Một số hình ảnh đặc trưng tại các khu vực trên:

+ Cảng cá Bến Đá (Phường 5 – Tp. Vũng Tàu – tỉnh Bà Rịa) vào tháng 8/2012:

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

+ Cảng cá Đá Bạc( P. Cam Linh – TP. Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa) vào tháng 11/2012:

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

 

+ Cảng cá Phan Thiết (75 Trưng Trắc – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận) vào tháng 3/2013:

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá

Thương hiệu SiamBrothers xuất hiện tại các cảng cá